Prisändringar FR.OM 15/9-18 (D)

Körkortsbehörigheten D ger rätt att köra bussar oavsett antal sittplatser och längd.

Startpaket  (teori, funktioner, material samt 11 körlektioner) * 12420:-
Teoripaket  (teori, material, funktioner, pärm & dataprov) *  2200:-
Material  (Tungtrafik pärmen, kontrollfrågor & funk.beskr) 600:-
1 st körlektion á 55 min 1050:-
5 st körlektioner gäller endast förskottsbetalning * 5100:-
10 st körlektioner gäller endast förskottsbetalning * 10000:-
Hyra av fordon vid prov 2,5 tim + lärare 2200:-
Hyra av fordon vid privat prov  2,5 tim + lärare 2700:-
Hyra av fordon vid funktionsprov  1375:-
Hyra av fordon vid funktionsprov privat 1900:-

* DESSA PRISER GÄLLER ENDAST VID FÖRSKOTTSBETALNING

Vi tar emot betalning via kontanter, bankgiro 5194-2985 och kort (ej American Express).
Avbokning/ändring av körlektion skall meddelas till kontoret dagen innan senast kl 15 annars fullbetalning av ej rätt avbeställd tid

*Vid återbetalning av paket erhålles ej rabatter

För att få ett D-körkort finns det sex krav du behöver uppfylla.

  • Du har svenskt körkort med B-behörighet.
  • Du har körkortstillstånd.
  • Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
  • Du har fyllt 24 år. 1. (18 år om du om du utbildar dig för att utföra persontransporter med buss i gymnasieskolan, med vissa begränsningar*.) 2. (21 år om du utbildar dig för att utföra persontransporter med buss hos utbildare med tillstånd eller kommunal vuxenutbildning*.)
  • Du har gjort ett godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov).
  • Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området. Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.

* Rätten att få ta D-körkort från 18 års ålder respektive 21 år innefattar vissa fall av begränsningar. Du får bl.a. endast köra persontransporter i linjetrafik, där linjens längd inte överstiger 50 kilometer.