Prisändringar FR.OM 15/9-18 (C)

Körkortsbehörigheten C ger rätt att köra lastbilar utan övre viktbegränsning. Du får också köra personbilar med en totalvikt över 3 500 kg utan övre viktbegränsning. Du får koppla till en lätt släpvagn med totalvikt på högst 750 kg.

Startpaket  (teori, funktioner, material samt 11 körlektioner) * 12420:-
Teoripaket  (teori, material, funktioner, pärm & dataprov) *  2200:-
Material  (Tungtrafik pärmen, kontrollfrågor & funk.beskr) 600:-
1 st körlektion á 55 min 1050:-
5 st körlektioner gäller endast förskottsbetalning * 5100:-
10 st körlektioner gäller endast förskottsbetalning * 10000:-
Hyra av fordon vid prov 2,5 tim + lärare 2200:-
Hyra av fordon vid privat prov  2,5 tim + lärare 2700:-
Hyra av fordon vid funktionsprov  1375:-
Hyra av fordon vid funktionsprov privat 1900:-

* DESSA PRISER GÄLLER ENDAST VID FÖRSKOTTSBETALNING
Vi tar emot betalning via kontanter, bankgiro 5194-2985 och kort (ej American Express).
Avbokning/ändring av körlektion skall meddelas till kontoret dagen innan senast kl 15 annars fullbetalning av ej rätt avbeställd tid

*Vid återbetalning av paket erhålles ej rabatter

För att få ett C-körkort finns det sex krav du behöver uppfylla:

  • Du har svenskt körkort med B-behörighet.
  • Du har körkortstillstånd.
  • Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
  • Du har fyllt 21 år (18 år vid yrkesförarutbildning i gymnasieskolan eller hos utbildare med tillstånd om du utbildar dig för att utföra godstransporter med tung lastbil).
  • Du har gjort ett godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov).
  • Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området. Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.